ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება518
სხვა პროფესიული მომსახურება261
ადმინისტრაციული122
ჯამი:8911