ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20212022
აუდიტორული მომსახურება51
სხვა პროფესიული მომსახურება26
ადმინისტრაციული12
ჯამი:89