ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება131414
სხვა პროფესიული მომსახურება81025
ადმინისტრაციული222
ჯამი:232641