ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება141415
სხვა პროფესიული მომსახურება102536
ადმინისტრაციული222
ჯამი:264153