ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება4
სხვა პროფესიული მომსახურება14
ადმინისტრაციული
ჯამი:54