ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201920202021
აუდიტორული მომსახურება212
სხვა პროფესიული მომსახურება11
ადმინისტრაციული1
ჯამი:332