ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება22
სხვა პროფესიული მომსახურება14
ადმინისტრაციული11
ჯამი:47