ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20212022
აუდიტორული მომსახურება44
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული11
ჯამი:55