ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება54
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული1
ჯამი:55