ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20192020
აუდიტორული მომსახურება
სხვა პროფესიული მომსახურება
ადმინისტრაციული11
ჯამი:11