ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება534
სხვა პროფესიული მომსახურება243
ადმინისტრაციული211
ჯამი:988