ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202020212022
აუდიტორული მომსახურება453
სხვა პროფესიული მომსახურება424
ადმინისტრაციული121
ჯამი:998