ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო20202021
აუდიტორული მომსახურება43
სხვა პროფესიული მომსახურება43
ადმინისტრაციული
ჯამი:86