ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო201820192020
აუდიტორული მომსახურება444
სხვა პროფესიული მომსახურება544
ადმინისტრაციული
ჯამი:988