ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-174671 ემზარ რაქვიაშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-938720 სერგო გოგოლაძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი