ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-263143 ნიკოლოზ ბაკაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-106751 გიორგი გულუა სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-859169 რატი ბაკაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-831220 ქეთევან გუმბერიძე კი