ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-967119 გია გაგნიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-629682 ელიკო ოკუჯავა სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა
SARAS-A-418095 კახაბერ ღრუბელაშვილი სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა