2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზN6/319 ნიკოლოზ ცქიმანაური შპს ფინანსები აუდიტი და კონსალტინგი სრულად
508 ნინო ცხვარიაშვილი სრულად
0282 ნანა ძაბახიძე სრულად
029 შორენა ძაგნიძე სრულად
373 რევაზ ძაძამია შპს კონსაუდი სრულად
ზ#5/410 ლაშა ძაძამია შპს სტორნო აუდიტი სრულად
030 სალომე ძაძამია სრულად
486 მანანა ძებისაშვილი სრულად
202 მაია ძებისაშვილი სრულად
549 ნინო ძიგუა სრულად