სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზN5/332 ბექა ჯაყელი შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად
318 ხათუნა ჯაჭვაძე სრულად
420 თამაზი ჯგერენაია შპს ფინსერვისი აუდიტი სრულად
0167 ივანე ჯელია შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
ზ№6/184 ლევანი ჯვარშეიშვილი შპს ლევინგ სრულად
0049 გიორგი ჯიბლაძე შპს საკონსულტაციო ჯგუფი კავკასაუდიტი სრულად
ს6/209 იოსებ ჯინჭარაძე შპს აუდიტორული კომპანია უნივერსალ კონსალტინგი სრულად
550 თინათინ ჯინჭარაძე სრულად
ზ#5/355 ზურაბ ჯინჯოლავა სრულად
ზ№/5/489 ლალა ჯიქია შპს ელ.თი.ჯი. კონსალთინგი L.T.G consalting სრულად