2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
043 ნინო ჩიხლაძე სრულად
241 თეონა ჩიხრაძე სრულად
R-078 თენგიზ ჩოგოვაძე სრულად
ზN6/065 ჯიმშერ ჩოკორაია შპს კორა აუდიტი სრულად
# 0126 გია ჩოხელი შპს ,,მარი" სრულად
0045 მაია ჩოხელი სრულად
538 პაატა ჩუბინიძე შპს არესემ საქართველო სრულად
ს #6/261 ირმა ჩხაიძე შპს Fin.Exp.Corporation სრულად
542 ქეთევან ჩხარტიშვილი სრულად
ზ № 5/542 ირაკლი ჩხეიძე სრულად