ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
557 ამინა შავეშოვა სრულად
ზ №6/091 ეკატერინე შაინიძე სრულად
ზ№6/063 დავით შალიკაშვილი სრულად
537 თეა შალიკაშვილი სრულად
ზ№6/087 გალაქტიონ შანიძე შპს ფინანსსერვისი სრულად
570 ნანა შანიძე სრულად
ზ#5/453 გიორგი შანშიაშვილი შპს აუდიტი სრულად
ზ#6/048 შალვა შანშიაშვილი შპს აუდიტი სრულად
467 ნათია შაორშაძე სრულად
ზ №6/028 გოჩა შარაბიძე სრულად