სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ №6/001 ელგუჯა აფრიდონიძე სრულად
ზ 6/015 ელისო აფციაური შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი სრულად
ზ#5/431 ზვიადი აფხაზიშვილი შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
6/274 ზურაბი აქირთავა შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად
0165 ლორიტა ახალაია შპს იმუნიზაციის ცენტრი სრულად
ზN5/422 ზვიადი ახვლედიანი შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
ზN5/331 ოთარ ახობაძე შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად
600 ლედი ახრახაძე სრულად
ზN6/043 მეგი აჯიაშვილი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
501 შორენა ბაბულაშვილი შპს მანი მუვერს სრულად

სულ : 832