2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
0093 თამარ არღანაშვილი შპს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის ქსელი-ფოპტნეტი სრულად
ზN6/231 გიორგი ასლამაზაშვილი შპს ეკონომაუდიტი სრულად
602 მაია ასლანიკაშვილი სრულად
606 ირმა ასლანიკაშვილი სრულად
492 ანა აფრიაშვილი შპს ავერსის კლინიკა სრულად
ზ №6/001 ელგუჯა აფრიდონიძე სრულად
ზ 6/015 ელისო აფციაური შპს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ცენტრი სრულად
645 სოფიკო აფციაური სრულად
ზ#5/431 ზვიადი აფხაზიშვილი შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
6/274 ზურაბი აქირთავა შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად

სულ : 916