სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ #6/007 ჯამბულ გაგოშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ირმა სრულად
ს #6/245 როლანდ გათენაძე შპს ეკონომიკა-აუდიტი სრულად
414 დავით გალუაშვილი სრულად
0178 ზურაბ გალუმაშვილი სრულად
ზ №5/521 კახაბერ გამისონია შპს ალკანი ჯგუფი სრულად
017 ხატია გამჯაშვილი სრულად
ზ#5/485 გოჩა გარუჩავა შპს გგ აუდიტ ჯორჯია სრულად
ზ№5/325 ელგუჯა გაფრინდაშვილი შპს აუდიტორული კომპანია გაფრინდაშვილი - კონსალტინგი სრულად
ზN5/570 ივანე გაჩეჩილაძე შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
ზ №6/314 მურმანი გახარია სრულად