სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-978846 ელიზბარაშვილი დიმიტრი შპს დ და გ აუდიტი სრულად
SARAS-A-933472 ექვთიმიშვილი სოლომონი შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად
SARAS-A-155394 ვანიძე რეზო შპს ბუღალტრული, აუდიტორული და საგადასახადო მართვის ჯგუფი სრულად
SARAS-A-518452 ვარდიძე ბელა შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-A-865275 ვარდოსანიძე ვალერი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-241176 ვედიაშვილი გულნარა შპს მოორ ეიბისი სრულად
SARAS-A-320647 ვეფხვაძე გიორგი შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-A-730184 ვეფხვაძე ლაშა შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-921548 ვეფხვაძე მალხაზი ინდივიდუალურად მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-A-349930 ვინოგრადოვა ანასტასია შპს იუაი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 454