სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-320647 ვეფხვაძე გიორგი შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-A-730184 ვეფხვაძე ლაშა შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-921548 ვეფხვაძე მალხაზი ინდივიდუალურად მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-A-355180 ზარანდია მამუკა შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-A-457114 ზარანდია ცისკარა შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-A-257221 ზარიძე დიმიტრი ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-649718 ზარიძე ქეთინო შპს შემფასებელი სრულად
SARAS-A-355149 ზარქუა ოლეგი შპს აუდიტ-ექსტრა სრულად
SARAS-A-672437 თავაძე ბესიკ შპს თბილისი კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-652614 თათელიშვილი ბაკური ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 438