სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-659986 შპს აუდიტ-ექსპერტი საქართველო, თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, ტოლსტოის ქ., N2 დიახ