სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-720899 შპს ექსპერტ-აუდიტი ვაგადი საქართველო, ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ.,¿ 162 დიახ