სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-149730 შპს აუდიტ-გ.მ. საქართველო, გარდაბანი, ს. ნორიო დიახ