სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-132799 შპს DLT-A აუდიტი საქართველო, ქ.ბათუმი, მაიაკოვსკის I ჩიხი., #5 დიახ