სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-175592 შპს უნივერსალ აუდიტ კომპანი საქართველო, თელავი, თბილისის გზატ., N 18 დიახ