სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-408745 შპს აუდიტ-პრევენცია საქართველო, ქ. ქუთაისი, ბ. ბუკიას ქ., #3, ბინა #43 დიახ