სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-450736 შპს ინთერნეიშენალ ბიზნეს ფართნერს საქართველო, ქ. რუსთავი, VI მიკრო/რაიონი, #1, ბ. #510 ბმული დიახ