სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-986093 შპს აქსონი საქართველო, ქ. ბათუმი, ილია ჭავჭავაძის ქუჩა N39-47, ბინა N130 არა