სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-549218 შპს აუდიტი + საქართველო, ხაშური, ბორჯომის ქ.,¿24/51 დიახ