ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხი ფირმაში

თარიღი უფლებამოსილება
01.06.2024 სავალდებულო