ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხი ფირმაში

თარიღი დასკვნითი შეფასება
27.12.2017 შპს KPMG Georgia
31.12.2019 შპს KPMG Georgia
30.12.2022 შპს KPMG Georgia