ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხი ინდივიდუალურად

თარიღი დასკვნითი შეფასება
22.06.2022 კატეგორიის გარეშე

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხი ფირმაში

თარიღი დასკვნითი შეფასება
24.06.2022 შპს საქართველოს აუდიტორული კომპანია GAC