ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

ხარისხი ფირმაში

თარიღი დასკვნითი შეფასება
29.12.2017 შპს არესემ საქართველო
20.12.2017 შპს მოორ ეიბისი
31.12.2020 შპს მოორ ეიბისი