2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-523140 402152647 შპს ცენტრალური ბუღალტერია სრულად
SARAS-AF-973663 431441086 შპს ჯეისი გლობალი სრულად
SARAS-AF-541955 402020941 შპს ჯეო აუდიტ სრულად
SARAS-AF-952265 402117179 შპს ჯი ელ ბი გრუპი სრულად
SARAS-AF-263903 404657108 შპს ჯიი გრუპი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265