ვალერი აბრალავა


Place of Work


Identification Number Name Factual Address Contact Phone Number Web-page Major/Minor Accounting Firm
202385169 შპს კომპაუდი ქ. თბილისი, დ. ბაქრაძის ქ. 6 +995322347619 www.compaudi.ge ძირითადი არა
205243173 შპს ექსპრეს აუდიტი 2 ქ. თბილისი, დ.აღმაშენებლის გამზირი 117, ბ.34 +995568254020 არაძირითადი არა

Continuing Education


Year Name of Professional Organization Continuing Education Registration N Start Date End Date
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-10-02 2017-10-13
2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-008/20 2020-09-21 2020-11-14