მიხეილ აბაიაძე


Place of Work


Identification Number Name Factual Address Contact Phone Number Web-page Major/Minor Accounting Firm
202449207 შპს არესემ საქართველო თბილისი, ფალიაშვილის ქ. 85, მე-3 სართული +995322558899 www.rsm.ge არაძირითადი არა
206331691 შპს მოორ ეიბისი საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, მარჯანიშვილის ქუჩა, N 6 +995577500805 www.moore-georgia.ge არაძირითადი არა

Continuing Education


Year Name of Professional Organization Continuing Education Registration N Start Date End Date
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-10-16 2017-10-27
2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-008/20 2020-09-21 2020-11-14